Przywództwo w Edukacji – konferencja  w Wilnie

Przywództwo w Edukacji – konferencja w Wilnie

24 października 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

W dniach 9-10 września 2013r. w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Przywództwo w Edukacji” zorganizowana w ramach Prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej, w której z ramienia Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców uczestniczyła Elżbieta Piotrowska – Gromniak.
Celem konferencji było pokazanie priorytetowej roli edukacji szkolnej w polityce państwa, wpisującą się doskonale w strategię „Europa 2020″. Uznano, że kluczowe jest promowanie zrównoważonego i stałego wzrostu poziomu i jakości edukacji, gdzie przywództwo ma do odegrania kluczową rolę w kreowaniu warunków do osiągania sukcesów na wszystkich poziomach edukacji i systemu kształcenia.

Program konferencji „Przywództwo w Edukacji” skupiał się na roli przywództwa w promowaniu jakości, wydajności i efektywności edukacji oraz systemu kształcenia w szybko zmieniającym się świecie.

Kolejnym celem konferencji było zainicjowanie politycznej debaty na temat przywództwa edukacyjnego oraz przygotowanie i prowadzenie platformy dla państw członkowskich EU dla wymiany doświadczeń w zakresie polityki edukacyjnej i dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie przywództwa edukacyjnego.

Konferencja była także możliwością nawiązania kontaktów rozwijających synergię i współpracę, wymianę informacji i wiedzy w obrębie Unii Europejskiej.

Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz wielu krajów mogących się poszczycić najefektywniejszymi systemami edukacji w Europie. „Gwiazdą” konferencji był dr. Pasi Sahlberg z Finlandii, twórca fińskiego sukcesu edukacyjnego.

W rozmowach kuluarowych potwierdziły się moje pierwsze wrażenia, że Litwa stara się przy pomocy zagranicznych ekspertów budować nowoczesną politykę edukacyjną i inwestuje duże pieniądze pozyskiwane z UE w modernizację systemu kształcenia nauczycieli i modernizację szkół i przedszkoli w nowoczesne centra edukacji. Wyraźnie też czerpie wzorce z doświadczeń fińskich.

zobacz relację z konferencji