14 marca 2011 r. została powołana Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. W skład Rady weszło 12 przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji rodzicielskich z całej Polski oraz dwoje ekspertów. Do głównych zadań Rady należy konsultowanie i opiniowanie propozycji rozwiązań dotyczących współpracy szkoły z rodzicami.men 1

W zespole Rady Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej men 2znalazła się Elżbieta Piotrowska – Gromniak – prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”.

Więcej informacji na stronie: www.men.gov.pl