Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

17 marca 2011 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

14 marca 2011 r. została powołana Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. W skład Rady weszło 12 przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji rodzicielskich z całej Polski oraz dwoje ekspertów. Do głównych zadań Rady należy konsultowanie i opiniowanie propozycji rozwiązań dotyczących współpracy szkoły z rodzicami.men 1

W zespole Rady Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej men 2znalazła się Elżbieta Piotrowska – Gromniak – prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”.

Więcej informacji na stronie: www.men.gov.pl