Stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”  w sprawie Karty Nauczyciela

Stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” w sprawie Karty Nauczyciela

23 maja 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Elżbieta Piotrowska – Gromniak prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” prezentowała stanowisko rodziców w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela na konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej w dn. 31 stycznia 2013r. W spotkaniu uczestniczyła Krystyna Szumilas minister edukacji narodowej oraz przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych i korporacji samorządowych.
Stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” w sprawie projektowanych zmian Karty Nauczyciela opiera się na misji organizacji skupionej wokół współkształtowania przez środowiska rodziców wysokiej jakości edukacji publicznej, budowaniu autorytetu i prestiżu zawodu nauczyciela oraz szerokiej autonomii szkoły , którą tworzą wszyscy jej uczestnicy czyli uczniowie, nauczyciele i rodzice.

1. Rodzice jako reprezentanci interesu prawnego niepełnoletniego dziecka powinni mieć większy wpływ na awans zawodowy nauczyciela. Uważamy, że dotychczasowy wymóg zasięgania przez dyrektora szkoły opinii rodziców na temat pracy nauczyciela nie ma żadnego znaczenia. Praktyka pokazuje, że dyrektorzy z reguły nie przestrzegają procedury w zasięganiu opinii rodziców, bądź opinia rodziców nie jest brana pod uwagę. Naszym zdaniem, to co powinno być naczelną wartością – partnerska współpraca szkoły z rodzicami, w tym zakresie nie istnieje.

pobierz całą informację