Stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” w sprawie uspołecznienia polskiej szkoły

Stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” w sprawie uspołecznienia polskiej szkoły

23 maja 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

W Polsce od niepamiętnych czasów szkoła jest własnością państwa. W demokratycznym państwie szkoła jest własnością społeczną.
Zdaniem Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” polska szkoła potrzebuje dziś wolności i spokoju oraz przestrzeni do rozwoju. Potrzebuje też samorządności.
Silna samorządność rodziców wspiera szkołę, dostarcza informacji o potrzebach rodziców, dzieci i całej społeczności. Dzięki temu dzieci uczą się w związku z miejscem, w którym żyją, rodzice ze swoimi rozmaitymi kompetencjami wpierają nauczycieli. Autentyczna samorządność dziecięca wprowadza je w rzeczywistość demokracji, tworzy tą rzeczywistość- poprzez nawiązywanie żywych i wciąż dyskutowanych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami, rodzicami i innymi pracownikami szkoły – na zasadach poszanowania praw każdej z tych grup. Szkoła staje się wówczas „kuźnią” demokracji.

Uważamy, że rolą państwa powinno być tylko określenie ram i warunków kształcenia, standaryzowanie oczekiwanych efektów i dokonywanie obiektywnego pomiaru, a także dbałość- pośrednio lub bezpośrednio – o materialną bazę szkół oraz wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli.
Takiej szkoły oczekują rodzice. Chcemy odbiurokratyzowania szkoły, by czas poświęcany dziś papierom oddać dzieciom. Chcemy szkoły w której samodzielny, profesjonalny dyrektor może skupić się na dobrym kierowaniu powierzoną mu placówką, a nauczyciel może uczyć i wychowywać.

pobierz całą informację