3rd stakeholder workshop – konferencja HabEat i SGGW

3rd stakeholder workshop – konferencja HabEat i SGGW

25 lipca 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

13 czerwca 2013r. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia brali udział w konferencji „3rd stakeholder workshop” zorganizowanej przez HabEat i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

HabEat jest projektem finansowanym z funduszy unijnych, który zaczął się 1 stycznia 2010 roku i ma trwać 4 lata. Jego głównym celem jest lepsze zrozumienie jak powstają i jak mogą być zmieniane zwyczaje żywieniowe u dzieci.

Narzędzia jakimi posługuje się HabEat to badania panelowe prowadzone już od lat w 4 krajach połączone z działaniami eksperymentalnymi prowadzonymi w 6 krajach, a wszystko to, aby ustalić:
• czas potrzebny na powstanie/zmianę zwyczajów żywieniowych;
• jakie mechanizmy przyczyniają się do uczenia się nowych zwyczajów, jaki jest ich krótko- średnio- i długoterminowy wpływ na te zwyczaje;
• jakie są najskuteczniejsze strategie przełamania istniejących zwyczajów na lepsze;
• jaka duże mogą być indywidualne różnice w podatności na zmiany takich zwyczajów i jak dopasować sposoby oddziaływania do indywidualnych potrzeb.

     pobierz ulotkę

Podczas konferencji zaprezentowane zostały efekty dotychczasowej pracy badawczej.
Pierwsza prezentacja dr Piotra Sochy z Centrum Zdrowia Dziecka „Zaburzenia w odżywianiu – profilaktyka i leczenie” wprowadzała słuchaczy w problemy odżywiania dzieci w Polsce. Warto zwrócić uwagę na prezentowany fakt, że w Polskich szkołach podstawowych 5% dzieci jest otyłych, 15% ma nadwagę, a 10% niedowagę. Ilość dzieci z nadwagą się zwiększa. Dane Światowej Organizacji Zdrowia podają, że 25% dzieci na świecie ma nadwagę 25% niedowagę.
Dr Socha podzielił się również obserwacją, że wybór warzyw do konsumpcji zwiększa ich konsumpcję u dzieci w wieku 9 lat i starszych, natomiast u dzieci poniżej 5 lat nie ma wpływu na tę konsumpcję.

Następnie zaprezentowane zostały wyniki badań panelowych prowadzonych przez ostatnie lata w Portugalii, Grecji i Francji. Wynikają z nich następujące rekomendacje:
• należy zachęcać matki do karmienia piersią, gdyż istnieje korelacja pomiędzy karmieniem piersią, a późniejszą wyższą konsumpcją warzyw u dzieci, choć nie jest jasne, dlaczego taka korelacja istnieje;
• należy wprowadzać warzywa do diety dziecka przed 6 miesiącem jego życia;
• nie należy dawać czegokolwiek do jedzenia jako nagrody – to powoduje jedzenie gdy nie ma głodu, co z kolei prowadzi do otyłości;
• posiłki powinny być podawane regularnie o stałej porze;
• nie należy zmuszać dzieci do jedzenia, jeśli mówią, że nie są głodne;
• przekąski nie powinny być łatwo dostępne o każdej porze dnia, gdyż to prowadzi do podjadania, gdy brak jest głodu, co powoduje nadwagę;
• nie należy spożywać przekąsek przed regularnymi posiłkami.

Przedstawicielka Instytutu Żywności I Żywienia dr Katarzyna Wolnicka podzieliła się wynikami akcji prowadzonej od kilku lat w szkołach podstawowych: porcja warzyw (do wyboru) dla każdego dziecka w klasach 1-3. U pierwszych dzieci objętych tą akcją zaobserwowano już 20% wzrost w konsumpcji warzyw.

Podczas warsztatów w mniejszych grupach uczestnicy proszeni byli o podzielenie się ich doświadczeniami związanymi ze zmianami zwyczajów żywieniowych u dzieci. Przedstawiliśmy kampanię społeczną „Wiem, co jem” prowadzoną przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Celem tej kampanii jest:
• wprowadzanie edukacji prozdrowotnej i prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży w warszawskich przedszkolach i szkołach;
• wyznaczanie standardów w zakresie czasu i sposobu spożywania śniadań i obiadów, asortymentu sklepików szkolnych oraz menu w przedszkolnych i szkolnych stołówkach;
• kształtowanie prawidłowych nawyków wśród uczniów i ich rodziców.

Odbiorcami kampanii są:
• przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści;
• rodzice;
• dyrektorzy placówek oświatowych;
• nauczyciele;
• pielęgniarki szkolne;
• pozostali pracownicy szkoły.

Nasze Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji było zaangażowane w tworzenie tej kampanii. Przedstawiliśmy ją w trakcie seminarium „Zdrowie Dzieci Naszą Troską”, które odbyło się 24 marca 2009 roku w stołecznym Ratuszu, a w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz rodzice.

Więcej o seminarium na naszej stronie: www.rodzicewedukacji.pl w zakładce Projekty/Zdrowie dzieci.

Sprawozdanie z konferencji HabEat w wersji angielskiej: pobierz