Kategoria: Projekty

1 lutego 2015 Wyłączono

Podsumowanie projektu „Pączki w programowaniu…”

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LR20 grudnia 2014r. zakończyliśmy projekt pt. „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu umiejętności logiczno – matematycznych” finansowany przez m.st. Warszawa a realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W projekcie wzięły udział 34 zespoły uczniów wraz z nauczycielami.

25 listopada 2014 Wyłączono

Konferencja „Proste jak matematyka”

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LRKonferencja pt. „Proste jak matematyka” była częścią projektu – „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu kompetencji logiczno – matematycznych”, odbyła się 28 października 2014r. w Warszawie.
Celem konferencji było zaprezentowanie i doświadczenie uczenia się matematyki w różnych kontekstach i z wykorzystaniem różnych narzędzi.
Termin spotkania zgrał się z 100 rocznicą urodzin Martina Gardnera, wielkiego popularyzatora matematyki, autora wielu książek i setek artykułów publikowanych w prowadzonej prze niego comiesięcznej rubryce matematycznej w „Scientific American w latach 1957 – 1981, na których swoje pasje matematyczne rozwijało wielu wybitnych matematyków amerykańskich.

25 listopada 2014 Wyłączono

Warszawa programuje

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LR8 października 2014r. ruszył projekt pt. „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu umiejętności logiczno – matematycznych” organizowany przez Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” we współpracy z m.st. Warszawa oraz Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Projekt, wpisany do priorytetów edukacyjnych m.st. Warszawy, skierowany jest do nauczycieli, uczniów i rodziców warszawskich szkół podstawowych. Wychodzi on naprzeciw poszukiwaniom innowacyjnych rozwiązań metodycznych i edukacyjnych oraz wypracowaniu zmiany społecznego nastawienia do matematyki i włączania uczniów, rodziców i nauczycieli, działających razem, w aktywne uczenie się i upowszechnianie programowania w języku Scratch, w celu rozwijania i wspierania kompetencji logiczno – matematycznych uczniów.

9 października 2014 Wyłączono

Dzieci programują, bawią się i przy okazji uczą matematyki

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LRRuszył program „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu umiejętności logiczno – matematycznych”, który będzie trwał w okresie od października do grudnia 2014r.
Seminarium otwierające odbyło się 8 października 2014r w OEIiZK, siedzibie partnera projektu.
W spotkaniu uczestniczyło osiemdziesięciu jeden uczniów warszawskich szkół podstawowych oraz trzydziestu siedmiu nauczycieli.

Gościem specjalnym seminarium był prof. Michał Szurek z Wydziału matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, który zabawiał uczestników opowieściami matematycznymi, inspirując do tworzenia projektów w Scratchu.

2 marca 2014 Wyłączono

Opinie rodziców

przez Grzegorz Wnorowski

m kCzy nauka programowania nie jest zbyt trudna dla dzieci w szkole podstawowej? Czy dzieci sobie poradzą? Te i inne pytania zadawali rodzice, którzy programowanie postrzegają jako „wiedzę tajemną”, nieosiągalną dla większości ludzi, a dostępną tylko dla wąskiej grupy doświadczonych specjalistów. Program Mistrzowie Kodowania, dzięki programowaniu, ma na celu rozwijać w dzieciach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, które potrzebne są nie tylko specjalistom.

2 marca 2014 Wyłączono

Rodzice w programie – dlaczego i jak?

przez Grzegorz Wnorowski

m kProgram „Mistrzowie Kodowania” jest ciekawym sposobem na wprowadzenie uczniów w zagadnienia, które będą kluczowe w XXI wieku, w język maszyn, czyli programowanie. Jednak w świadomości uczniów, większości nauczycieli czy rodziców nie pojawia się jeszcze potrzeba uczenia programowania w szkole. Zwłaszcza świadomość rodziców jest dla naszego programu sprawą bardzo istotną. Rodzice bowiem mogą być albo siłą napędową albo wręcz przeciwnie- hamować i blokować pracę dzieci w programie.

20 lutego 2014 Wyłączono

Jak zbudować lepsze relacje z dzieckiem?

przez Grzegorz Wnorowski

dowiadowki logo3 i 10 lutego 2014r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w ramach II edycji projektu „doWIADÓWKI – czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o szkole, a boicie się zapytać” odbyły się warsztaty pt. „Jak zbudować lepsze relacje z dzieckiem?” organizowane przez Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”. Zajęcia dedykowane były dorosłym (rodzicom, nauczycielom), którym zależy na doskonaleniu relacji z dziećmi.
Spotkanie poprowadził Grzegorz Pruszko – doświadczony i wyróżniany pedagog, trener Vinci –Szkoły Twórczej Nauki.

Podczas pierwszego dnia warsztatów poruszone zostały następujące zagadnienia:
• komunikacja z dzieckiem (słuchanie, mowa ciała)
• eliminowanie konfliktów
• stosowanie kar i nagród
• znaczenie naśladownictwa

2 lutego 2014 Wyłączono

Mistrzowie Kodowania – Festiwal Projektów

przez Grzegorz Wnorowski

m kW dniach 13-14 stycznia 2014r. odbyła się Wielka Gala Festiwalu Projektów podsumowująca pilotaż programu „Mistrzowie Kodowania” zainicjowanego przez Samsung Electronics Polska. Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” jest partnerem tego projektu i upowszechnia go wśród rodziców z całej Polski.
Impreza odbyła się w Centrum Nauki Kopernik. Uczestniczyło w niej ok. 150 uczniów, 70 nauczycieli i 34 dyrektorów ze szkół uczestniczących w pilotażu. Uczestnikami Gali byli też przedstawiciele organizatorów i partnerów projektu, naukowcy, politycy, samorządowcy oraz inni zainteresowani upowszechnianiem programowania w szkole.

13 stycznia 2014 Wyłączono

Jak zachęcić uczniów do twórczej pracy

przez Grzegorz Wnorowski

dowiadowki logo10 grudnia 2013r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w ramach II edycji (2013/2014) projektu „doWIADÓWKI – czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o szkole, a boicie się zapytać” odbyły się warsztaty pt. „Programowanie z czarodziejem – czyli jak zachęcić uczniów do twórczej pracy, zafascynować tworzeniem, a przy okazji uczyć?”. Spotkanie poprowadził Bohumir Soukup – autor programu SGP Baltie.

Baltie jest narzędziem do programowania i rysowania przeznaczonym dla dzieci od 4 roku życia. Jest jedynym językiem do programowania graficznego. Wbaltie4 80 80 programie wykorzystano postać czarodzieja, która w naturalny sposób wspiera fantazję dziecka.