Kategoria: Niezbędnik rodzica

29 stycznia 2014 Wyłączono

Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach

przez Grzegorz Wnorowski

IIP-logo ramka„Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach”
Grzegorz Całek Dyrektor Instytutu Inicjatyw Pozarządowych
Publikacja udostępniona za zgodą autora.

Niniejsza publikacja jest zbiorem odpowiedzi na 50 najczęściej pojawiających się pytań:
1. Gdzie znajdę informację o tym, jak powstaje rada rodziców?
2. W przepisach dotyczących rad rodziców oraz w Internecie ciągle jest mowa o szkołach. A co z przedszkolami?
3. Czy we wszystkich szkołach wybiera się radę rodziców (np. w szkole muzycznej też)?
4. Czy rada klasowa musi liczyć trzy osoby?

15 września 2013 Wyłączono

Samorząd a edukacja

przez Grzegorz Wnorowski

samorzad a edukacjaJednym z kluczowych wyzwań rozwojowych, przed którymi obecnie stoi Polska, jest dostosowanie edukacji do przemian cywilizacyjnych i zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Zmiany w obszarze edukacji wymagają dogłębnego przemyślenia konstrukcji instytucjonalnej tego systemu. O pewnym wycinku tego systemu: kierunkach reform w obszarze edukacji, a przede wszystkim o bieżącej sytuacji i roli, jaką w systemie edukacji odgrywają samorządy, dyskutowano w trakcie seminarium „Samorząd a edukacja”, które odbyło się 19 października 2011 roku w Warszawie.

18 lipca 2013 Wyłączono

O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły

przez Grzegorz Wnorowski

„O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, czyli o niedokończonej zmianie oświatowej”
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

koJakie obowiązują w oświacie reguły gry politycznej? Czy szkoła może dobrze wypełniać swoją misję? Jaki charakter szkoły kształtują narzucane jej przez polityków reguły gry? Czy to dobrze służy edukacji młodego pokolenia?

Jakimi postawami absolwentów szkół będzie skutkować model szkoły uwikłanej w niedokończoną zmianę oświatową? Co się stało z solidarnościowymi marzeniami o samorządnej szkole i demokratycznej edukacji w wolnej Polsce?

16 września 2012 Wyłączono

Finanse oświaty

przez Grzegorz Wnorowski

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy? 1. Subwencja oświatowa z budżetu państwa 2. Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego pobierz…