Kategoria: Aktualności

17 maja 2011 Wyłączono

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego – Konsultacje Społeczne

przez Grzegorz Wnorowski

Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji uczestniczy w Konsultacjach Społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapoczątkowanych 10 maja 2011r. konferencją pt. „Zaufanie, dobro wspólne, dialog obywatelski, czy jesteśmy na to gotowi?”

17 maja 2011r. na spotkaniu konsultacyjnym poświęconym Obszarowi I Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego – Postawy i kompetencje społeczne przedstawiliśmy prezentację pt.„Szkoła miejscem budowania kapitału społecznego”, która okazała się uzupełnieniem brakującego ogniwa strategii i wzbudziła ogromne zainteresowanie słuchaczy i twórców strategii.

17 marca 2011 Wyłączono

Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

przez Grzegorz Wnorowski

14 marca 2011 r. została powołana Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. W skład Rady weszło 12 przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji rodzicielskich z całej Polski oraz dwoje ekspertów. Do głównych zadań Rady należy konsultowanie i opiniowanie propozycji rozwiązań dotyczących współpracy szkoły z rodzicami.

20 listopada 2010 Wyłączono

Forum Rad Rodziców Ursusa

przez Grzegorz Wnorowski

18 listopada 2010r. odbyło się VI Forum Rad Rodziców Ursusa.
Spotkanie, w którym obok przedstawicieli Rad Rodziców uczestniczył burmistrz dzielnicy, naczelnik wydziału ds. edukacji oraz przedstawiciel Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczyło problemów efektywności kształcenia w ursuskich szkołach, integracji środowiska,
współpracy Rad Rodziców z władzami dzielnicy oraz zwiększenia wpływu rodziców na jakość pracy placówek oświatowych w Ursusie.