Kategoria: Współpraca rodzice-nauczyciele

9 maja 2013 Wyłączono

Co stanowi o rzeczywistym udziale rodziców we współpracy ze szkołą publiczną?

przez Grzegorz Wnorowski

„Co stanowi o rzeczywistym udziale rodziców we współpracy ze szkołą publiczną?”
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Artykuł pochodzi z konferencji „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci”, która odbyła się w Warszawie w dniach 25-26.11.2011r.
Artykuł zamieszczony za zgodą autora.

udzial rodzicow we wspolpracy ze szkola publicznaWciąż zadaję sobie pytanie – jak to jest możliwe, że chociaż rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieciom, którym dali życie, to jednak kiedy zaczynają posyłać je do publicznego przedszkola czy obowiązkowej szkoły, zapominają o tym, albo dają się zmanipulować zarządzającym tymi placówkami, którzy podtrzymują typowe dla centralizmu państwowego praktyki dyskryminujące rodziców. Warto zatem przypomnieć kilka prawnych i społecznych czynników, które są kluczowe dla rozstrzygnięcia tego, po czyjej stronie są prawa rodziców – państwa wraz z utworzonymi przez nie instytucjami oświaty publicznej, czy może jednak ich?

13 marca 2011 Wyłączono

Nie tacy rodzice straszni…

przez Grzegorz Wnorowski

Nauczyciele, uczniowie i rodzice to trzy społeczności tworzące szkołę. Wszystkie trzy są jednakowo ważne. Niemniej jednak znacznie łatwiej wyobrazić sobie…

21 listopada 2010 Wyłączono

Dylematy szkolnej demokracji

przez Grzegorz Wnorowski

Pierwsza faza procesu socjalizacji, czyli tzw. „socjalizacji pierwotnej” przebiega w ramach grupy osób znanych, bliskich, z którymi dziecko łączą relacje…

21 listopada 2010 Wyłączono

Szkolna wieża Babel

przez Grzegorz Wnorowski

Szkolna wieża BabelNauczyciele i uczniowie to dwie podstawowe grupy społeczne w szkole. Obie te grupy są wyraźnie wyodrębnione, mają też odrębny status. Odrębność ich pozycji wynika zarówno z zadań szkoły, które przekładają się na formalne podziały, wyznaczające każdej z tych grup odrębne prawa i obowiązki, jak też postrzeganej sprzeczności ich interesów.

17 października 2010 Wyłączono

Prawdziwe partnerstwo

przez Grzegorz Wnorowski

Żoliborz to dzielnica wyjątkowa pod każdym względem: charakteru, tradycji, mieszkańców. Mieszkało tu w przeszłości i dzisiaj mieszka wielu wspaniałych ludzi.…