21 marca 2015 Wyłączono

6-latek idzie do szkoły – co powinni wiedzieć rodzice

przez Grzegorz Wnorowski

„6-latek idzie do szkoły – co powinni wiedzieć rodzice”
mgr Stanisława Piotrowska

Środowisko rodzinne dziecka i wychowanie przedszkolne wpływają na kształtowanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Przygotowanie nie odbywa  się w ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu. Na gotowość tę mają wpływ doświadczenia z najmłodszych lat życia dziecka wyniesione z domu rodzinnego, aż do dnia rozpoczęcia nauki w szkole.

 

1 lutego 2015 Wyłączono

Podsumowanie projektu „Pączki w programowaniu…”

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LR20 grudnia 2014r. zakończyliśmy projekt pt. „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu umiejętności logiczno – matematycznych” finansowany przez m.st. Warszawa a realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W projekcie wzięły udział 34 zespoły uczniów wraz z nauczycielami.

25 listopada 2014 Wyłączono

Konferencja „Proste jak matematyka”

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LRKonferencja pt. „Proste jak matematyka” była częścią projektu – „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu kompetencji logiczno – matematycznych”, odbyła się 28 października 2014r. w Warszawie.
Celem konferencji było zaprezentowanie i doświadczenie uczenia się matematyki w różnych kontekstach i z wykorzystaniem różnych narzędzi.
Termin spotkania zgrał się z 100 rocznicą urodzin Martina Gardnera, wielkiego popularyzatora matematyki, autora wielu książek i setek artykułów publikowanych w prowadzonej prze niego comiesięcznej rubryce matematycznej w „Scientific American w latach 1957 – 1981, na których swoje pasje matematyczne rozwijało wielu wybitnych matematyków amerykańskich.

25 listopada 2014 Wyłączono

Warszawa programuje

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LR8 października 2014r. ruszył projekt pt. „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu umiejętności logiczno – matematycznych” organizowany przez Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” we współpracy z m.st. Warszawa oraz Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Projekt, wpisany do priorytetów edukacyjnych m.st. Warszawy, skierowany jest do nauczycieli, uczniów i rodziców warszawskich szkół podstawowych. Wychodzi on naprzeciw poszukiwaniom innowacyjnych rozwiązań metodycznych i edukacyjnych oraz wypracowaniu zmiany społecznego nastawienia do matematyki i włączania uczniów, rodziców i nauczycieli, działających razem, w aktywne uczenie się i upowszechnianie programowania w języku Scratch, w celu rozwijania i wspierania kompetencji logiczno – matematycznych uczniów.

23 listopada 2014 Wyłączono

Moje dziecko pisze książki

przez Grzegorz Wnorowski

icon03 felietonO zaletach czytania dzieciom nie trzeba nikogo przekonywać. Także korzyści płynące z tworzenia własnych książeczek są łatwe od odgadnięcia. Jest to przede wszystkim świetna zabawa – któż z nas tego nie próbował, wykorzystując zgięte w pół kartki wyrwane z zeszytu? Utrwalanie i ilustrowanie wymyślonych przez siebie historii rozwija sprawność pisania i czytania, zwiększa znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, ćwiczy umiejętność redagowania tekstu i poprawiania własnych błędów, rozwija wyobraźnię i zachęca do czytania. Oczywiście książeczkę można napisać także w języku obcym, co dodatkowo poprawia jego znajomość.

10 listopada 2014 Wyłączono

Mamo, tato, chętnie posprzątam! Czy to możliwe?

przez Grzegorz Wnorowski

icon03 kids20„Posprzątaj swój pokój”, „wynieś śmieci”, „umyj zęby” – wiele tego typu próśb i poleceń pada niemalże codziennie w naszej domowej rzeczywistości. Słowa te często spotykają się z odpowiedziami: „nie chce mi się”, „czy mogę później?”, „nie umiem sam”, „jestem w trakcie gry, nie teraz”. Reagujemy często rezygnacją: w końcu sami wynosimy śmieci i – w obawie, że spóźnimy się do pracy – pośpiesznie zawiązujemy sznurowadła butów naszego dziecka, zamykając mu tym samym drogę do budowania poczucia odpowiedzialności i samodzielności.

10 listopada 2014 Wyłączono

Na wojennej ścieżce

przez Grzegorz Wnorowski

Dla rodziców najważniejsze jest dziecko. Nauczyciel na pierwszym miejscu stawia ucznia. Obie strony powinny więc zjednoczyć siły. Tyle teorii, rzeczywistość…