Konferencja – Rodzice jako wolontariusze

Konferencja – Rodzice jako wolontariusze

19 grudnia 2011 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

W dniach 25-26 listopada 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci” zorganizowana w partnerstwie trzech organizacji: Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”, Federacji Inicjatyw Oświatowych i European Parents Association (EPA, Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców). Konferencja miała charakter międzynarodowy i została objęta patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Wzięło w niej udział ponad 400 osób. Konferencja była adresowana do rodziców, uczniów i nauczycieli. Jej celem było pokazanie oczekiwań rodziców dotyczących jakości edukacji szkolnej, kompetencji, jakich ich dzieci powinny nabywać w szkole oraz prezentacją nowoczesnych metod nauczania i uczenia się zaczerpniętych ze szkół europejskich. Warsztaty i dyskusje były też promocją partnerstwa w edukacji i samorządności szkolnej oraz zachęcały do wykorzystania potencjału, umiejętności i doświadczeń zawodowych rodziców w edukacji szkolnej dzieci.

Uroczyste otwarcie konferencji miało miejsce w Szkole Podstawowej Nr 114 z sp114Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka na Targówku, której dokonała Dyrektor Szkoły Magdalena Raboszuk oraz organizatorzy konferencji. Uczniowie szkoły przywitali gości przedstawieniem pt. „Poznajmy Europę” przygotowanym w języku angielskim wspólnie z nauczycielami i rodzicami. Powiewając flagami krajów członkowskich Unii Europejskiej zademonstrowali fragmenty hymnów tych krajów oraz przedstawili ideę Unii Europejskiej w oparciu o fabułę wiersza Jana Brzechwy pt. „Rzepka”. W tej przyjaznej międzynarodowej atmosferze uczniowie z nauczycielami i rodzicami oprowadzili europejskich gości po klasach i zapoznali z prezentacjami różnych krajów europejskich. Twórcami projektów byli uczniowie, a zaangażowanie i profesjonalna obsługa przewodników-uczniów i ich wysokie kompetencje językowe wzbudziły szczery podziw wśród zagranicznych gości.

Sprawozdanie z uroczystości dostępne jest również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 114.

 W ramach konferencji odbyły się też w szkole warsztaty dla samorządu uczniowskiego pt. „Samorządny uczeń” oraz dla nauczycieli pt. „Tutoring, jako szansa na wspólny rozwój nauczycieli, rodziców i uczniów.”

W Szkole Podstawowej Nr 92 im. Jana Brzechwy na Żoliborzu miało miejsce spotkanie szkoleniowe Rady Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej, gdzie we współpracy z ekspertami: dr Krystyną Starczewską i prof. dr hab. Bogusławem Śliwerskim stowarzyszenia rodziców z całej Polski wypracowywały autonomiczny model szkolnej samorządności. Uczniowie – członkowie rady Samorządu Uczniowskiego wspólnie z opiekunami uczestniczyli w warsztatach pt. „Samorządny uczeń”, które prowadził Piotr Sienkiewicz z Fundacji Civis Polonus. Po wspólnym lunchu Dyrektor Szkoły Hanna Konwińska, laureatka europejskiej nagrody Alcuina, nadawanej przez EPA za partnerską współpracę z rodzicami, wraz z organizatorami dokonała uroczystego otwarcia konferencji i zaprosiła uczestników do udziału w szerokiej ofercie warsztatów.

Warsztaty odbyły się w trzech blokach tematycznych:

Blok pt. „Moja szkoła jest wesoła”

Realizowany w ramach projektu finansowanego ze środków m.st. Warszawy, adresowany był do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Jego celem było zademonstrowanie uczestnikom innowacyjnych metod uczenia się w atmosferze wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji oraz pokazanie rodzicom, jakie zabawy edukacyjne można wykorzystać w domu, by wspierać dziecko w procesie uczenia się i nabywania nowych kompetencji.

pobierz ulotkę

Blok obejmował następujące warsztaty:

Gry planszowe w szkole i w domu
Zajęcia dla uczniów klas 1-6, w czasie których dzieci poznały zasady znanych i mniej znanych gier strategicznych i logicznych: „Pędzące żółwie”, „Hej! To moja ryba!”, „Dzieci Carcassone”, „Owczy pęd”, „Blokus Trigon”, „Digit”, „Make’n’Break”, „Monstermania”.
Warsztatom towarzyszyły rozmowy o matematyce.
Zajęcia prowadziły Małgorzata Zambrowska i Beata Zawadzka

pobierz opis warsztatów

Siedź prosto, czuj się dobrze!
Interaktywne spotkaniem fizjoterapeuty, specjalisty ds. ergonomii z dziećmi – uczniami klas 1-3, w trakcie którego odbyły się:
– pokaz prawidłowej i złej postawy ciała – „Kto najlepiej zadba o mój kręgosłup?”
– prezentacja prawidłowej pozycji siedzącej przy biurku,
– pokaz wykorzystania piłki rehabilitacyjnej – „Piłka zamiast krzesła! – dlaczego nie?
– nauka ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu – „Aktywna przerwa w nauce”
– nauka prawidłowego pakowania i zakładania tornistra – wspólne rysowanie „Co mam włożyć do plecaka?”
Zajęcia prowadziła Beata Karaś pod kierownictwem Katarzyny Sobolewskiej.

pobierz opis warsztatów
pobierz opinię rodzica

KO KO – Koordynacja Koncentracja
Zabawy dla dzieci z klas 1-6 ułatwiające wejście w grupę, z wykorzystaniem kart dialogowych, działania wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne, wprowadzenie podstaw żonglowania – chusteczki, piłki, manipulacji przedmiotami – rozkręcanie talerzyków).
Zabawę prowadziły Ewa Noga i Monika Kalinowska.

pobierz opis warsztatów

Mamo, tato, zobaczcie, jak szybko się uczę!!!
Warsztaty dla uczniów klas 4 – 6 pokazujące sposoby, które czynią naukę przyjemną i efektywniejszą, uczące technik szybkiego zapamiętywania.
Uczniowie biorący udział w zajęciach Mamo, tato, zobaczcie, jak szybko się uczę!!!
– dowiedzieli się, jak skrócić czasu poświęcany na naukę,
– poznali sposoby, które czynią naukę przyjemną i efektywniejszą,
– nauczyli się notować za pomocą map myśli;
– poznali ŁMS, czyli łańcuchową metodę skojarzeń, pomocną przy zapamiętywaniu wydarzeń historycznych, matematyczno- fizycznych,
– poznali GSP, czyli główny system pamięciowy, dzięki któremu można szybko zapamiętać daty, wzory, numery np. telefonów, dokumentów.
Warsztaty prowadziły Iwona Klimek i Małgorzata Terlecka.

pobierz prezentację

Blok skierowany do rodziców i nauczycieli, w skład którego wchodziły następujące warsztaty:
Tutoring w szkole – szansą na wspólny rozwój uczniów, nauczycieli i rodziców
prowadzący Mariusz Budzyński

pobierz prezentację
pobierz artykuł

Edukacja medialna i filmowa we współpracy ze środowiskiem rodzinnym
prowadzący: dr Joanna Aksman, Jacek Przybylski
Angielski mniej obcy, czyli jak rodzice mogą wspierać kompetencje językowe swoich dzieci
prowadząca: Anna Śpiewak

pobierz materiały

Stowarzyszenia rodziców w Europie i ich wkład w budowane aktywnego społeczeństwa obywatelskiego
warsztaty dla organizacji i stowarzyszeń rodziców
prowadząca: Michele Retter, EPA

pobierz prezentację: wersja polska
pobierz prezentację: English version

Konferencje i seminaria – podstawowe wymagania dla wielostronnego europejskiego projektu
prowadzący: Johannes Theiner, EPA

pobierz prezentację: English version
pobierz prezentację: polska wersja

Blok dyskusyjny, międzynarodowa debata:
„Na co my, rodzice, mamy wpływ w szkole – potrzeby i rzeczywistość”
– okrągły stół polskich i europejskich organizacji rodziców, dyskusja, wymiana doświadczeń, diagnoza potrzeb, rekomendacje.
Uczestnikami debaty byli:
Elżbieta Piotrowska – Gromniak, Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
Edward Sobański, Zielonogórskie Forum Rodziców i Rad Rodziców,
Bogusław Pasierbski, Polskie Stowarzyszenie Rodziców,
Leopold Callatay, Belgia, EPA,
Johannes Theiner, Austria, EPA,
Hanna Konwińska, dyrektor SP Nr 92 w Warszawie,
dr hab. Anna Zielińska, wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od prawa oświatowego,
dr hab. Małgorzata Żytko, wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego,
moderator dyskusji: Ewa Lubczyńska, FIO
pobierz materiały

Debata zgromadziła pełną salę słuchaczy. Dyskusja była bardzo burzliwa, a paneliści zostali zasypani lawiną pytań. Niestety limit czasowy nie pozwolił rozstrzygnąć wszystkich kwestii dotyczących roli rodziców w edukacji szkolnej dzieci i wyzwań, jakie stoją przed szkołą w zakresie włączania rodziców w życie szkoły. Uczestnicy zostali zaproszeni do przysyłania pytań na adres: konferencja@rodzicewedukacji.pl. Debata pokazała, jak niski jest poziom wiedzy obywatelskiej w szkole i jak wiele pytań dotyczy elementarnych praw rodziców, które ciągle nie są ogólnie dostępne. We wnioskach podsumowujących zapisaliśmy organizowanie częstych spotkań seminaryjnych i debat na temat naszego systemu edukacji uznając, że tylko we wspólnej dyskusji przy okrągłym stole możemy wypracować wizję oświaty zaspakajający potrzeby obywateli i nastawioną na rozwój kapitału społecznego zapoczątkowany już od najmłodszych lat w szkole.

Szkoła tętniła życiem do późnych godzin wieczornych. Największą popularnością cieszył się blok pt. „Moja szkoła jest wesoła”, w którym uczestniczyło ponad 200 uczniów, rodziców i nauczycieli, a roześmiane buzie i okrzyki radości rozlegające się, mimo późnej pory, na korytarzach szkoły potwierdzały atrakcyjność innowacyjnych metod uczenia się. Rodzice odkryli tam, że np. tabliczkę mnożenia można ćwiczyć w formie zabawy i jest to nie tylko bardziej efektywne, ale potrafi sprawiać też dużo radości wszystkim uczestnikom tej zabawy. W ramach warsztatów pokazaliśmy szereg nowych technik nieznanych dotychczas rodzicom i nauczycielom, a przyjętych z ogromnym entuzjazmem przez dzieci. Uczenie się z wykorzystaniem ruchu, muzyki , filmu, gier planszowych i budowaniem zespołowej strategii działania okazało się fascynującą podróżą edukacyjną nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja połączona z występem chóru szkolnego i pokazem tańca towarzyskiego. Dyskusje kuluarowe trwały do późnych godzin nocnych, rodzice-wolontariusze z niezwykłym zaangażowaniem pracowali jako tłumacze i obsługa konferencji. Pamiątkowe zdjęcia utrwaliły niezwykły klimat tego wieczoru.

Strony: 1 2 3