Konferencja – Rodzice jako wolontariusze

Konferencja – Rodzice jako wolontariusze

19 grudnia 2011 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Część seminaryjna konferencji pt. „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci” odbyła się 26 listopada 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przy pełnej sali konferencyjnej otwarcia i powitania gości dokonał Włodzimierz Paszyński z-ca prezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawiciele organizatorów:
Elżbieta Piotrowska-Gromniak
prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji,
Elżbieta Tołwińska-Królikowska
wiceprezes Federacji Inicjatyw Oświatowych,
Johannes Theiner
president of European Parents Association
Konferencję prowadziły: Elżbieta Piotrowska-Gromniak i Elżbieta Tołwińska–Królikowska.
Wśród prelegentów wystąpili zarówno przedstawiciele uczelni kształcących nauczycieli jaki praktycy pracujący w szkołach oraz goście zagraniczni. Konferencja była tłumaczona na jęz. angielski.

Pierwszą prelekcję wygłosił prof. dr hab. Janusz Gęsicki z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który mówił o kulturze zaufania w szkole, jako warunku uczestnictwa rodziców w życiu szkoły.
Powołując się na „Diagnozę społeczną 2007”. prof. Gęsicki podkreślał, że w społeczeństwie, w którym dominuje kultura nieufności, szkoła nie może być oazą zaufania. Dlatego w Polsce nauczyciele nie ufają uczniom i rodzicom, a ci im ten brak zaufania odwzajemniają. Na tym podłożu rodzą się: nauczycielska pokusa ciągłego kontrolowania, karania i wymuszania posłuszeństwa oraz uczniowskie uniki, oszukiwanie i agresja.

pobierz artykuł „Wredni uczniowie”

Wystąpienie Giny Ebner dotyczyło roli wolontariatu w edukacji w Europie.
Prelegentka podkreślała potrzebę europejskiego dialogu obywatelskiego, budowaniu „mostów komunikacyjnych” i zabierania głosu obywateli w sprawach ich dotyczących. Sygnalizowała też ogromną rolę wolontariatu w tych działaniach akcentując rolę rodziców jako wolontariuszy w szkoleniach, jako mentorów, przewodników, doradców młodzieży i liderów grup lokalnych.

pobierz prezentację: English version
pobierz prezentację: polska wersja

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) i współorganizator konferencji Johannes Theiner przedstawił krótki przegląd udziału i zaangażowania rodziców w szkole w krajach europejskich. W swoim wystąpieniu mówił o zaangażowaniu rodziców w edukację szkolną dzieci i zachęcał, by rodzice stawali się najbardziej aktywnymi obywatelami i prowadzili szeroko rozumianą działalność publiczną na rzecz swoich dzieci i środowiska w jakim się uczą i wychowują.

pobierz prezentację: English version
pobierz prezentację: polska wersja

O wpływie domu rodzinnego na sukcesy edukacyjne uczniów w oparciu o wyniki badań mówiła dr hab. Małgorzata Żytko.
W swoim niezwykle interesującym wystąpieniu dr hab. M. Żytko podkreśliła bardzo ważną rolę rodziców w sukcesach szkolnych dzieci. Prezentując wyniki badań pokazała, jak wykształcenie rodziców, ich sytuacja zawodowa i materialna oraz uczestnictwo w kulturze i dostępność materiałów edukacyjnych (czasopisma, książki) wpływają na osiągnięcia szkolne ich dzieci. Na koniec rekomendowała, by rodzice pracowali nad doskonalenie komunikacji z dziećmi (dialog, nie monolog), dbali o dobre wzorce zachowań, na których uczą się dzieci i wspierali rozwój dzieci w ścisłej współpracy ze szkołą.

pobierz prezentację
pobierz artykuł

Ostatnia prezentacja w przedpołudniowym bloku dotyczyła współpracy rodziców i szkoły w edukacji i profilaktyce żywienia dzieci z wykorzystaniem systemowych rozwiązań.
Przedstawił ją Dariusz Schonhofer twórca programu edukacyjnego VitaMenu, prezes firmy HelpFood, który na zakończenie prezentacji zaprosił wszystkich uczestników na pięknie podany i precyzyjnie zbilansowany przez dietetyków lunch.

Strony: 1 2 3