20 listopada 2010 Wyłączono

Forum Rad Rodziców Ursusa

przez Grzegorz Wnorowski

18 listopada 2010r. odbyło się VI Forum Rad Rodziców Ursusa.
Spotkanie, w którym obok przedstawicieli Rad Rodziców uczestniczył burmistrz dzielnicy, naczelnik wydziału ds. edukacji oraz przedstawiciel Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczyło problemów efektywności kształcenia w ursuskich szkołach, integracji środowiska,
współpracy Rad Rodziców z władzami dzielnicy oraz zwiększenia wpływu rodziców na jakość pracy placówek oświatowych w Ursusie.

17 listopada 2010 Wyłączono

Czy chcemy demokracji w szkole?

przez Grzegorz Wnorowski

VII Forum25 października 2010 roku odbyło się VII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Czy chcemy demokracji w szkole?”
Z okazji trzeciej rocznicy istnienia forum przyjęliśmy formułę debaty dotyczącej demokracji w szkole, by stworzyć przestrzeń do dyskusji na temat zmian, jakich oczekują uczestnicy życia szkoły – nauczyciele, rodzice i uczniowie. Po raz pierwszy do dyskusji o szkole zasiedli przy jednym stole przedstawiciele: nauki, organizacji pozarządowych (NGO) nauczycieli, rodziców i uczniów.

17 października 2010 Wyłączono

Prawdziwe partnerstwo

przez Grzegorz Wnorowski

Żoliborz to dzielnica wyjątkowa pod każdym względem: charakteru, tradycji, mieszkańców. Mieszkało tu w przeszłości i dzisiaj mieszka wielu wspaniałych ludzi.…

12 maja 2010 Wyłączono

Konferencja – Wpływ rodziców na sukcesy edukacyjne dzieci

przez Grzegorz Wnorowski

szkoła partnerska IIIW dniach 13-14 listopada 2009 roku w Warszawie w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja dla rodziców i nauczycieli pt. „Wpływ rodziców na sukcesy edukacyjne dzieci”.Gośćmi spotkania byli m.in. dr Brigitte Haider z Austrii i Elvira Werner z Niemiec – reprezentujące Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (European Parents’ Association – EPA) oraz Tamara Curtescu ze Stowarzyszenia „ICAR” z Mołdawii. Otwarcia konferencji dokonali organizatorzy: Andrzej Makulski – naczelnik Wydziału Edukacji Pozaszkolnej z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Katarzyna Zakroczymska – z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych oraz Elżbieta Piotrowska-Gromniak – z Forum Rodzice w Edukacji.

6 maja 2010 Wyłączono

Konferencja – Szanse i perspektywy

przez Grzegorz Wnorowski

ksp 2II edycja konferencji Szkoła Partnerska pt. „Szanse i perspektywy” odbyła się we wrześniu 2006 roku na Politechnice Warszawskiej.
Zorganizowali ją również rodzice we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
Po analizie ankiet przeprowadzonych na pierwszej konferencji dowiedzieliśmy się, że największym problemem rad rodziców jest komunikacja z dyrektorami szkół. Dlatego tym razem na konferencję zaprosiliśmy również dyrektorów szkół.
W konsekwencji na Politechnice Warszawskiej spotkało się ponad dwustu przedstawicieli rad rodziców i dyrektorów szkół warszawskich. Konferencja została wysoko oceniona zarówno przez uczestników jak i głównego partnera – Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

5 maja 2010 Wyłączono

Konferencja – Budowanie relacji

przez Grzegorz Wnorowski

ksp 2I Warszawska Konferencja Szkoła Partnerska pt. „Budowanie relacji i współpracy między rodzicami, nauczycielami i uczniami drogą do tworzenia szkoły przyjaznej i obywatelskiej” odbyła się we wrześniu 2005 roku we współpracy z CODN.
Sala konferencyjna w CODN wypełniona była po brzegi, a wśród uczestników znaleźli się nie tyko rodzice, ale też dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele licznych instytucji oświatowych z Ministerstwem Edukacji Narodowej włącznie.
Konferencję prowadziła Elżbieta Piotrowska- Gromniak.

13 kwietnia 2010 Wyłączono

Rozwój i wspieranie talentów u dzieci

przez Grzegorz Wnorowski

VI ForumW dniu 13 kwietnia 2010 roku odbyło się VI Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Rozwój i wspieranie talentów u dzieci – partnerskie współdziałanie rodziców i nauczycieli”.
Uczestników spotkania powitał Mirosław Sielatycki – zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (aktualnie podsekretarz stanu w MEN) oraz organizatorzy – Katarzyna Zakroczymska z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Elżbieta Piotrowska-Gromniak z Forum „Rodzice w Edukacji”.

30 września 2009 Wyłączono

Klimat szkoły – budowanie atmosfery wspierającej uczenie się

przez Grzegorz Wnorowski

V Forum14 września 2009 roku odbyło się V Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Klimat szkoły – budowanie atmosfery wspierającej uczenie się i rozwój uczniów. Rola rodziców w budowaniu klimatu szkoły.”
Celem spotkania było przekonanie rodziców o potrzebie budowania autentycznego partnerstwa edukacyjnego w środowisku szkolnym, które przekłada się na przyjazną atmosferę nauki.
Szereg badań brytyjskich i skandynawskich potwierdza, że dobry, wspierający klimat społeczny szkoły sprzyja osiągnięciom uczniów, ich motywacji do nauki i satysfakcji ze szkoły. Osiągają oni lepsze wyniki i lepiej rozwijają swój potencjał intelektualny, a w atmosferze emocjonalnego bezpieczeństwa łatwiej budują więzi społeczne i przyjażnie.